Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

 

Weź udział w akcji z marką Greenworks "Rozdajemy dobrą energię. Odbierz dodatkowy akumulator"

Promocja obowiązuje w dniach od 27.04.2023 do 27.06.2023 lub do wyczerpania zapasów.

 

Co trzeba zrobić?

Dokonaj zakupu wybranego produktu marki Greenworks, objętego promocją.

Zarejestruj swój sprzęt w ciągu 30 dni od daty zakupu na stronie producenta

Odbierz od producenta za darmo akumulator o pojemności 2Ah.

 

Poniżej lista narzędzi ogrodowych marki Greenworks, które biorą udział w akcji promocyjnej.

Więcej szczegółów znajdziesz pod listą produktów. 

Promocja - akumulator gratis

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ GREENWORKS – rozdajemy dobrą energię”

Niniejszy Regulamin określa, zasady Akcji Promocyjnej „GREENWORKS – rozdajemy dobrą energię”- zakupu na preferencyjnych warunkach towarów marki Greenworks.

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie.

Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie na terenie RP w dniach od 27 kwietnia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r., lub do wyczerpania zapasów Towarów i/lub Towarów Promocyjnych.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta dostarczenia Uczestnikowi Towaru Promocyjnego, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

Towary – urządzenia ogrodowe marki Greenworks, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Towar Promocyjny - akumulator marki Greenworks o pojemności 2 Ah oraz woltażu adekwatnym do zakupionego narzędzia

Uczestnik Akcji Promocyjnej – kupujący Towary w ramach sieci dystrybucji autoryzowanych dilerów (wymienionych w załączniku nr 2) Organizatora Promocji na ternie RP, który akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik, który dokona jednorazowo zakupu Towarów uprawiony będzie do otrzymania akumulatora marki Greenworks jako Towaru Promocyjnego, o adekwatnym do zakupionego Towaru woltażu.

Towar Promocyjny do Uczestnika dostarcza Organizator na swój koszt.

Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Akcji Promocyjnej jest zakup i zapłata za zakupiony Towar objęty promocją oraz przedstawienie dowodu zakupu Towaru.

Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa do skorzystania z Akcji Promocyjnej jest rejestracja dokonanego Zakupu Towaru na stronie internetowej https://www.langelukaszuk.pl/serwis/rejestracja-gwarancji/greenworks-promocja.html, wraz z podaniem niezbędnych danych Uczestnika oraz wszelkimi wymaganymi prawem zgodami, a nadto pozytywna weryfikacja spełnienia warunków udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika, dokonana przez Organizatora. Po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora darmowy akumulator zostanie wysłany przez Organizatora do Uczestnika w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Zakupione w ramach Akcji Promocyjnej Towary oraz Towary Promocyjne nie podlegają zwrotowi.

W promocji nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz jego pracownicy. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada.

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na stronie www.langelukaszuk.pl oraz www.greenworkspolska.pl .

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do Organizatora, celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza jego bezwarunkową akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie.

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu o czym umieści informację na stronie www.langelukaszuk.pl oraz www.greenworkspolska.pl .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Kontakt 12 419 29 78
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl